Velkommen til Holmehave Fiskesø

holmehave fiskesø

Du finder Holmehave Fiskesø lige syd for en del af "Naturpark Åmosen-Tissø", der strækker sig fra Verup Mose og frem til Skellingsted Bro. En sådan ca. 5 km. nord for Dianalund lige øst for Niløse Holme.

Fiskesøen, som omkranset af skov på alle sider, er en af grundvandet opfyldt grusgrav. Med et vandspejl på ca. 2 ha.

Henover de 13 år, hvor vi har ejet Holmehavegaard, har vi suppleret den oprindelige lidt ensformige beplantning, bestående af pil, el, birk, fyr og rosa rugosa, ved udplantning af ask, lærk, taks, hvidgraner, fjeldribs, nevada roser, og rhododenron.

Som området nu henligger, bydes du på en enestående naturoplevelse, herunder på et fantastisk fugle- og dyreliv.

Udover rørhøns, et par fiskehejrer og en 2-3 skarver, er der til stadighed et utal af vildænder, rørhøns og blishøns. Af de sidste nu lidt for mange, for de terroriser alt og alle. På Gåseholmen er der nu atter æglæggende grågæs. I skovbevoksningen rundt om Fiskesøen er der godt om fasaner og fra tid til anden råvildt samt omstrejfende kronvildt. Udover musvåger, spurvehøge og tårnfalke antræffes også de blå kærhøge. Hertil på gæstevisit - som en konkurrent til vores fiskere - en fiskeørn, der fra tid til anden finder det passende at bortflyve med en 1½ kg.s ørred (til kr. 40,00 pr. kg. ex. moms).

Vi får alle vore fisk leveret fra Præstkjær Fiskeri v/Sten Kjær ApS. Ca. hver 4. uge udsættes der fra 150 – 200 kg. fisk i vægtklassen 1-2 kg. Mestendels regnbueørreder ("steal-heads"); men også bækørred, fjeldørred, kildeørred. I de varmeste sommermåneder udsættes guldørreder, der er en kende mere varmeresistente end de i øvrige ørredarter.

Der medgår megen tid med at pleje søen og dens omgivelser. Gerne får vore gæster bidrage hertil ved at benytte sig af de opstillede affaldssække.

Da vi tilflyttede Holmehavegaard i 2002 var vi tæt på nedlukke Fiskesøen som en del af vores ”have”. Vi valgte at afstå herfra for at tilgodese de mange, der i kombinationen "Far & Søn" resp. "Mor & Datter", har fundet vej til vores "oase", som vi altså gerne deler med andre.

Holmehavegaard den 2014.02.01.

Familien Holm-Nielsen.

holmehave fiskesø

Om Fiskesøen og området

Søens dybde varierer fra 1-5 m. Den vestligste del er så lavvandet, at du iført waders vil kunne fluefiske herfra. Det er også muligt fra enkelte af de andre pladser. Der er anlagt 9 fra hinanden isolerede og ugenerte fiskepladser. Tilgangen til pladserne på sydsiden er via en lille skovsti. På de 6 af fiskepladserne er der opsat borde og bænke.
...

Læs mere

holmehave fiskesø

Fiskesøens benyttelse

Fiskekort forefindes i betalingspavillonen og udfyldes ved ankomst til Fiskesøen. Den øverste del af fiskekortet medtages til forevisning for fiskeriinspektionen på forlangende. Den nederste del af fiskekortet og betalingen herfor lægges i en kuvert til "nedsænkning" i den udenfor betalingspavillonen opstillede "pengetank", der tømmes mindst en gang dagligt.

Læs mere

holmehave fiskesø

Kørselsvejledning

Fra København Kør ad motorvej A20 mod Odense. Drej fra ved afkørsel 13 Sorø. Når du er kommet op til enden drejer du til venstre mod Kalundborg/Holbæk. Fortsæt ca. 15 km og drej til venstre mod Dianalund. Kør ca. 5 km til Dianalund. Inde i Dianalund ses et skilt ved skoven: Niløse 3 km og ligele-des et blåt/hvidt Turistinformationsskilt med en ørred. Du skal fortsætte til Niløse.

Læs mere